Практика

Практична підготовка здобувачів є невід'ємною частиною успішної підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців із спеціальності 181 «Харчові технології», освітнього рівня – бакалавр та магістр, освітньої програми «Технології продуктів бродіння і виноробства».  Проходження практики дає можливість здобувачам закріпити отримані теоретичні знання з усіх дисциплін навчального процесу, зібрати необхідну інформацію для виконання курсового проекту та кваліфікаційної роботи, набути навички в прийнятті правильних рішень у конкретних виробничих ситуаціях на одному із підприємств бродильної галузі.

Організація практичної підготовки здобувачів здійснюється відповідно до:

В процесі навчання здобувачі різних освітніх рівнів відповідно до державних загальнообов’язкових стандартів освіти проходять наступні види практик:

Практика для здобувачів – це гарний спосіб оцінити свої знання та ближче познайомитися з майбутнім роботодавцем, зрозуміти, на які професійні цілі  варто орієнтуватися в майбутньому.

Слід зауважити, що під час проходження  усіх видів практики здобувачі отримують не лише цінний досвід, але й мають реальну можливість працевлаштуватися на провідні підприємства та організації галузі.

Здобувачі проходять практику на колективних та індивідуальних базах практики на підприємствах  пиво-безалкогольної, спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної галузей України.

Так,  колективними базами практики можуть бути наступні підприємства: ПрАТ «Оболонь» ( м. Київ), Київський пивоварний завод. Carlsberg Ukraine (м. Київ), ПрАТ Полтавпиво (м. Полтава), Солодовий з-д ПрАТ «Оболонь» (Хмельницька обл.); спиртові підприємства – Стадницьке МПД (Київська обл.), Струтинський МПД  (Львівська обл.); ПрАТ Львівський лікеро-горілчаний завод ( м. Львів); підприємства виноробної галузі – ННЦ ІВіВ ім. Таїрова (Одеська обл.), ТОВ «ПТК ШАБО» (Одеська обл.). Також практика може проходити і на базі науково-дослідних установ, зокрема, таких як Державна наукова установа «Український  науково – дослідний  інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів»  (ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод»).

За індивідуальними угодами здобувачі можуть обрати будь-яке підприємство бродильної галузі. Зокрема, серед популярних у здобувачів баз практики можна відзначити наступні підприємства: ТОВ «Шато Чизай» (Закарпатська обл.), ПБК «Радомишль» (Житомирська обл.), Львівська пивоварня (м. Львів), ТОВ «Медовий спас» (Київська обл.), ТОВ «Крафтове Пиво» (Закарпатська обл.), ТОВ «Пивоварня «Опілля» ( м. Тернопіль) та інш.

Всі види практики за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки (“бакалавр”, “магістр”) забезпечуються програмами практик, які розробляються випусковою кафедрою біотехнології продуктів бродіння і виноробства (БПБВ) ННІХТ НУХТ. Програми практик є основним навчально-методичним документом для здобувачів та керівників практики від навчального закладу та відповідної бази практики.

Терміни проведення практики встановлюються університетом відповідно до навчального плану відповідного рівня підготовки здобувачів з урахуванням теоретичної підготовки.

Під час самостійного пошуку місця проходження практики за індивідуальною угодою необхідно:

Здобувачі на бази практики розподіляються відповідно до наказу НУХТ. Перед проходженням практики для здобувачів на кафедрі проводять збори з метою роз’яснення особливостей проходження кожного виду  практики.

У перший день проходження практики на підприємстві здобувач обов’язково повинен мати:

Після закінчення практики здобувач складає письмовий звіт і здає його керівнику практики від університету. Звіт повинен бути підписаний керівником практики від підприємства та завірений печаткою підприємства. До звіту додається підписаний з печаткою від підприємства щоденник практики, в якому є відгук від керівника підприємства. Керівник практики від підприємства виставляє у щоденнику оцінку роботи студента під час практики. Звіт повинен містити матеріали щодо виконання індивідуального завдання здобувачем за період практики.

Звіт з практики повинен відповідати місцю практики за наказом про розподіл студентів на практику.

Для оформлення звіту здобувачу надається від 2 до 5 днів. Після перевірки та попередньої оцінки звіту керівником практики від університету, знання, уміння та навички здобувача, здобуті під час проходження практики, оцінює комісія, призначена завідувачем кафедри з числа керівників практики (3-4 викладачі). Диференційований залік з практики комісія проводить в усній формі у визначений термін – до 10 календарних днів після закінчення практики.

Здобувач, який не виконав програму практики з поважних причин, направляється на практику вдруге, у вільний від навчання час.

Невиконання програми практики без поважної причини або незадовільна оцінка при захисті звіту є академічною заборгованістю, яку здобувач зобов’язаний ліквідувати.

Програми всіх видів практики розташовані на відповідних курсах дистанційного навчання.