Виховна робота

Формування цілісної особистості, творчо розвиненої індивідуальності в значній мірі реалізується через естетичне виховання та освіту, долучення людей до скарбниці світової культури і мистецтва.

Випускник університету має бути не тільки фахівцем, професіоналом, а й людиною з високим загальноосвітнім та культурним рівнем, громадянином з активною життєвою позицією, патріотом своєї країни.

Виховну роботу серед здобувачів І-ІІІ курсів спеціальності 181 «Харчові технологї» завідувачем кафедрою, кураторами груп та всіма викладачами і аспірантами проводиться за такими критеріями:

1.   Прищепити здобувачам глибоке усвідомлення в необхідності вивчення всіх дисциплін, згідно навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів, плідно займатися науково-дослідною роботою та одержанням виробничої практики після закінчення вузу.

2.   Реалізувати у навчально-виховному процесі різноманітні види діяльності: пізнавальну, інтелектуально-розвиваючу, практичну, світоглядну та виховну.

3.   Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність студента і своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі.

4.   Ознайомити студентів із історією Національного університету харчових технологій, його сучасними досягненнями та перспективами розвитку, правилами внутрішнього розпорядку університету та у гуртожитках, основними вимогами й особливостями навчального процесу в університеті.

5.   Виявляти нахили здобувачів академічної групи до наукової роботи, допомагати визначити напрям, обрати тематику і керівників.

6.   Розвивати у здобувачів прагнення брати участь у громадському житті, прагнення займати призові місця в спортивних змаганнях в ННІХТ, в університеті та на міжвузівських заходах.

7.   Вивчати мікроклімат у групах та колективах кімнат студентського гуртожитку.

8.   Допомагати здобувачам у вирішенні питань поселення і проживання у гуртожитку, цікавитися умовами життя здобувачів, які проживають в гуртожитку, з метою покращення побуту та організації дозвілля.

9.   Акцентувати увагу на удосконаленні форм збереження свого здоров’я, тобто впроваджувати в своє життя оптимальне екологічне чисте харчування, підвищену обережність, глибокі знання та виконання правил техніки безпеки та першої медичної допомоги.

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства є організаційно-виховна робота, спрямована на створення сприятливих умов для особистісного та професійного розвитку студентів, забезпечення їх активної життєдіяльності, задоволення потреб у інтелектуальній, культурній сферах, виховання їх високих моральних та патріотичних якостей.

З цією метою в межах комплексного плану виховної роботи проводяться заходи за такими напрямами, як профорієнтаційна робота, художня самодіяльність, участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах і конкурсах, спортивні змагання різних рівнів тощо.

Гордістю кафедри є талановиті студенти, які активно підтримують свій університет, місто та країну в громадській, спортивній, науковій та творчій діяльності. Зокрема, студенти кафедри приймають активну участь в організації та проведенні конкурсів,  вітають під час святкових концертів своїх друзів та викладачів з нагоди різних свят.

      Активними провідникам індивідуальної виховної роботи кафедри є куратори академічних груп, які, маючи особливий підхід до кожного зі своїх студентів, надають їм всебічну допомогу під час вирішення окремих питань, що стосуються студентського життя. Куратори організовують відвідування студентами музеїв, театрів, виставок, провідних підприємств галузі, проводять зустрічі студентів з представниками різних підприємств, що зачасту є випускниками кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства.

З метою формування правової та комунікативної культури студентів, а також формування у студентів активної громадянської позиції викладачі кафедри висвітлюють на лекціях і семінарських заняттях питання загальнолюдських цінностей, моралі і менталітету українського народу.

    Виховна робота є важкою та такою, що має «людське обличчя», та кафедра завжди радо вітає ініціативи своїх студентів й сприяє їх розвитку. Тільки шляхом поєднання спільних зусиль ланцюга «університет-кафедра-студент» можлива ефективна реалізація ідей створення університету третього тисячоліття, запорукою чого і виступає організаційно-виховна робота.