image manager rex ks gallery preview anrather keller

Кафедра здійснює підготовку майбутніх фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»  освітнього ступеня" бакалавр" за освітньою програмою " Харчові технології та інженерія" та освітнього ступеня ""магістр" за спеціалізацією «Технології  продуктів бродіння і виноробства».

Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства - це колектив однодумців, об’єднаних спільним прагненням – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості. За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 6000 інженерів-технологів та спеціалістів і магістрів бродильних виробництв, у тому числі для зарубіжних країн (Російської Федерації, Республіки Молдова, Туркменістану,  Китаю, Куби, Монголії, Угорщини, В’єтнаму та ін.). Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах харчової промисловості України та країн ближнього зарубіжжя.

 

 

Sample client
Sample client
Sample client