Національний університет харчових технологій – навчально-науковий комплекс, до складу якого входить центральний навчальний заклад, розташований у м. Києві, а також структурні підрозділи (коледжі, філії, інститути післядипломної освіти), розташовані у різних областях України.

       У центральному навчальному закладі (01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68) здійснюється таке навчання:
- підготовка до вступу на навчання (підготовка до складання ЗНО) - у  центрі доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав;
- навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та формою навчання (для студентів НУХТ, що не менше року навчаються в університеті) - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (далі - ОКР) / освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста спорідненої або іншої спеціальності - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття ОКР бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОКР бакалавра, спеціаліста чи магістра  іншого напряму підготовки - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття ОКР спеціаліста на основі здобутого ОКР бакалавра відповідного або іншого напряму підготовки (спеціальності) - на  факультетах/інститутах університету (починаючи з 2017 року набір на таке навчання не здійснюється);
- навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ОКР бакалавра відповідного або іншого напряму підготовки - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ОКР спеціаліста відповідної або іншої спеціальності - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання у аспірантурі для здобуття наукового ступеня «кандидат наук» - у відділі докторантури і аспірантури;
- навчання у докторантурі для здобуття наукового ступеня «доктор наук» - у відділі докторантури і аспірантури.
     Центральний навчальний заклад має ліцензію на  підготовку іноземних громадян до вступу  до вищих навчальних закладів та на  навчання іноземних громадян  за акредитованими напрямами (спеціальностями) - звертатися до сектору з надання візової підтримки.

       У коледжах університету здійснюється таке навчання (повну інформацію треба уточнювати по Правилах прийому, чи на  сайті відповідного підрозділу):
- підготовка до вступу на навчання (підготовка до складання ЗНО);
- навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти на основі базової загальної середньої освіти;
- навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за скороченим терміном підготовки фахівця на основі повної загальної середньої освіти;
- навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОКР кваліфікованого робітника за спорідненою спеціальністю;
       Коледжі університету не мають ліцензії на навчання іноземних громадян.

       У філіях університету здійснюється таке навчання:
- навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста спорідненої або іншої спеціальності;
- навчання для здобуття ОКР спеціаліста на основі здобутого ОКР бакалавра відповідного або іншого напряму підготовки (починаючи з 2017 року набір на таке навчання не здійснюється).
       Філії університету не мають ліцензії на навчання іноземних громадян.

       У інститутах післядипломної освіти університету здійснюється підвищення кваліфікації керівників, професіоналів і фахівців підприємств харчової та переробної промисловості за такими формами:
- короткострокове підвищення кваліфікації;
- довгострокове підвищення кваліфікації;
- спеціалізація.

Особливості застосованої термінології розміщені на сторінці Словник вступника.

День відкритих дверей університету 25 листопада 2017 р.

 

ПРОГРАМА:

1000-1100 – Реєстрація учасників (анкета), ознайомлення з освітньою діяльністю університету (виставка інститутів та факультетів, дегустація, тестування учасників для визначення майбутньої професії, спілкування зі студентською спільнотою);

1100-1130– Зустріч  з керівництвом університету, директорами інститутів, деканами факультетів та завідувачами кафедр;

1130-1300 –  Проведення майстер-класів. Екскурсії кафедрами.

Запрошуємо на екскурсії нашою кафедрою! 

Докладніше про майстер-класи - дивіться тут.

Реєстрація на майстер-клас    

Як нас знайти

 

b611308a707eaaf807c409998284f225

Національний університет харчових технологій започатковує навчання за унікальними сертифікатними програмами. Викладачі кафедри біотехнології продуктів бродіння і винороства проводять сертифікатні  навчальні програми з дисциплін :  "Професія сомельє і науково-практичні основи дегустації вин та алкогольних напоїв"

Розроблені висококваліфікованими фахівцями інноваційні авторські курси, сприятимуть розширенню професійних компетенцій і власного кругозору, стануть додатковим плюсом при працевлаштуванні.

            Переваги опанування сертифікатної програми:

  • не потребують попередньої спецпідготовки;
  • не мають вікових обмежень;
  • розраховані і на студентів (не обов’язково профільних спеціальностей), і на практиків-виробничників, і на пересічних громадян, що прагнуть розвиватися й самовдосконалюватися;
  • навчання триває всього 10 тижнів;
  • завершення курсу засвідчується відповідним сертифікатом;
  • випускники сертифікатної програми, що навчаються за ОКР «бакалавр», при вступі до магістратури матимуть додаткові бали до рейтингу.

Опис програми

Презентація програми