11  червня упродовж 4,5 год відбувалася відеоконференція захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавра. Захищали свої кваліфікаційні роботи 9 здобувачів. Присутніми на конференції були 18 осіб з числа викладачів та студентів кафедри.

Захід пройшов на високому науковому і організаційному рівні. Вісім студентів отримали відмінні оцінки і один добре (83 бали). Троє магістрантів отримають дипломи з відзнакою. Всі студенти рекомендовані до вступу в магістратуру.

Фініш: на кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства завершилися захисти кваліфікаційних робіт магістрів

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства завершилися  захисти кваліфікаційних робіт магістрів денної та заочної форм навчання. Представлені для публічного захисту роботи були не тільки цікавими по змісту, а також і у практичному сенсі.