Відкрите заняття з дисципліни «Інтелектуальна та промислова власність»

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства було проведено  відкрите заняття доцента кафедри к.т.н. Микола Бондара з дисципліни «Інтелектуальна та промислова власність» на тему: « Основні поняття. Об’єкти, суб’єкти інтелектуальної власності, та правові засоби її охорони. Законодавча база України», яку вона прочитала для здобувачів магістрантів напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» (потік ОП -1-5М, ТЗ-1 -6М, ТО-1-10М, ТХ-1-4М, ХЕ-1-11М).

Лекція проведена на відповідному науково-методичному рівні. На початку лекції була представлена рекомендована навчально-методична література за темою лекції та її план. Матеріал викладався вільно, послідовно, ясно, емоційно, державною мовою, виділялись основні моменти; студентська аудиторія приймала участь у дискусії.

Лектор Бондар Микола показав високий рівень культурної та технічної української мови, матеріал викладався у прийнятному для конспектування темпі.

Під час проведення лекції лектор дотримувалась педагогічного такту та доброзичливості по відношенню до студентів.

На відкритій лекції були присутні: в.о. завідувача кафедри доцент  Анатолій Куц, викладачі кафедри, студенти, представник навчально-методичного управління.

Лекція була прочитана на високому методичному рівні , матеріал систематизовано, подано у вигляді блок-схем та таблиць, що значно полегшувало сприйняття.