На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства сьогодні відбулись відкриті лекційні заняття !

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства сьогодні відбулись відкриті  лекційні заняття. Лектор Олійник Світлана  провела аудиторне заняття для здобувачів ЗТБ-1-1М з дисципліни « Інноваційні технології бродильних  виробництв». Тема  лекції: « Інноваційні технології у лікеро-горілчаному виробництві».

Лектор Мукоїд Роман провів лекційне заняття здобувачам ТБ-1-7М з дисципліни «Методи оптимізації процесів виробництва продуктів бродіння і виноробства у вигляді відеоконференції. Відкрита дистанційна лекція  прочитана з використанням програми Zoom.

Лектор Світлана Олійник звернула увагу аудиторії, що спиртове та лікеро-горілчане виробництво в Україні є однією з важливих галузей харчової промисловості, від якого значною мірою залежать надходження коштів до Державного бюджету України. Визначила основні  пріоритетні положення та напрями наукових досліджень для розробки механізму регулювання технологічними процесами та контролем якості сировини, напівпродуктів та готової продукції у лікеро-горілчаній галузі, орієнтованого на захист здоров'я і життя населення.

Лектор Роман Мукоїд зазначив, що оптимізація характеризується динамікою зміни початкових (вхідних) і похідних (розрахункових) показників ефективності функціонування технологічних систем за рівнем використання наявних виробничих потужностей та природніх ресурсів, конкурентоспроможності продукції й обсягу її виробництва. На підставі аналізу й оцінювання техніко-економічних показників стану технологічної системи прогнозують можливі зміни її з огляду на науково-технічні та екологічні чинники у стратегічному й тактичному розумінні залежно від тенденцій зміни ринкових ситуацій, зумовлених об’єктивними соціально-економічними процесами.

Лекційні заняття обох лекторів супроводжувалися мультимедійними презентаціями, що значно підвищило ефективність сприйняття матеріалу студентами.

Важливо, що лекції були насичені практичними прикладами, активною роботою з аудиторією та професійною спрямованістю навчання. Наприкінці заняття лектори відповіли на питання студентів та надали перелік питань і завдань для самостійного опрацювання студентами з метою закріплення матеріалу та поглибленого вивчення відповідних тем.

Присутні колеги та завідувач кафедри, доцент  Анатолій Куц зазначили, що мета лекцій була чітко окреслена і досягнута, поставлені цілі й завдання виконані, заняття були цікавими, насиченими та змістовними.