Магістратура

Академічний ступінь магістратури можуть отримати студенти, які закінчили бакалаврат. Ступінь магістра можуть отримати здобувачі, які закінчили бакалаврат. Тривалість навчання в магістратурі триває 1,5 роки. У процесі навчання здобувачі отримують глибоку теорію і практику за обраним напрямом навчання. Ці знання необхідні для того, щоб майбутні фахівці глибше засвоїли теорію бродильних виробництв та практичні навики і у майбутньому могли присвятити себе не тільки виробництву, а також викладацькій чи науковій роботі. Також під час навчання на магістратурі здобувач працює над написанням наукової роботи під керівництвом наставника. За підсумком захисту цієї роботи здобувачу присвоюється кваліфікаційний ступінь магістра. За його наявності можна продовжити навчання далі в аспірантурі і отримати ступінь доктора філософії.

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Технології продуктів бродіння і виноробства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання
1 рік 6 місяців