На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства відбулося відкрите заняття асистента кафедри Андрія Боярчука з дисципліни «Технологія бродильних виробництв» для студентів  3 курсу спеціальності  «Технології зберігання, консервування і переробки молока». Відкрите заняття було присвячене аналізу пива. Студенти разом із викладачем визначали вміст видимого і дійсного екстракту, спирт, кислотність, колір, піностійкість, вмісту діоксиду вуглецю тощо.

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства продовжуються захисти кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технології продуктів бродіння і виноробства». Майбутні фахівці на високому  рівні представляють результати своїх досліджень і розробок.

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства завершились захисти кваліфікаційних робіт магістрів. У останній день серед інших успшно захистив свою роботу учасник АТО, який нині працює варщиком на ПАТ «Оболонь» Олексій Пятак (науковий керівник - професор Віталій Прибильський). Усі доповідачі чітко і лаконічно представили результати своєї експериментальної роботи, впевнено і аргументовано відповідали на запитання.

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства  закінчився  захист дипломних проектів студентами заочної форми навчання  за ОС «Бакалавр». До складу ЕК увійшли викладачі кафедри – професори Віталій Прибильський і Валентина Кошова,  доценти Борис Хіврич і Роман Мукоїд. Очолив Екзаменаційну комісію завідувач кафедри Анатолій Куц, секретар Екзаменаційної комісії – Людмила Бондаренко  На захисті також були присутні викладачі  кафедри, які достойно підготовили своїх вихованців.

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства розпочалися захисти    дипломних проектів студентів заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр».