На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства продовжуються захисти кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технології продуктів бродіння і виноробства». Майбутні фахівці на високому  рівні представляють результати своїх досліджень і розробок.

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства завершились захисти кваліфікаційних робіт магістрів. У останній день серед інших успшно захистив свою роботу учасник АТО, який нині працює варщиком на ПАТ «Оболонь» Олексій Пятак (науковий керівник - професор Віталій Прибильський). Усі доповідачі чітко і лаконічно представили результати своєї експериментальної роботи, впевнено і аргументовано відповідали на запитання.

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства  закінчився  захист дипломних проектів студентами заочної форми навчання  за ОС «Бакалавр». До складу ЕК увійшли викладачі кафедри – професори Віталій Прибильський і Валентина Кошова,  доценти Борис Хіврич і Роман Мукоїд. Очолив Екзаменаційну комісію завідувач кафедри Анатолій Куц, секретар Екзаменаційної комісії – Людмила Бондаренко  На захисті також були присутні викладачі  кафедри, які достойно підготовили своїх вихованців.

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства розпочалися захисти    дипломних проектів студентів заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр».

На кафедру біотехнології продуктів бродіння і виноробства завітала головний технолог Київського заводу шампанських вин «Столичний» Юлія Мирошниченко з розповіддю для студентів і магістрантів-виноробів про особливості роботи на виноробному підприємстві, забезпечення якості продукції, починаючи від вибору сировини для ігристих вин, допоміжних матеріалів і закінчуючи готовою продукцією, як вплинуло впровадження системи НАССР на підприємстві на якість продукції, цікаві факти з професійної діяльності.