Друк
Новини
Перегляди: 77

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства завершились захисти кваліфікаційних робіт магістрів. У останній день серед інших успшно захистив свою роботу учасник АТО, який нині працює варщиком на ПАТ «Оболонь» Олексій Пятак (науковий керівник - професор Віталій Прибильський). Усі доповідачі чітко і лаконічно представили результати своєї експериментальної роботи, впевнено і аргументовано відповідали на запитання.

Студенти проявили кмітливість, ерудицію та обізнаність, відповідаючи на запитання членів комісії. Традиційно кожний виступ доповідача супроводжувався демонстрацією результатів досліджень із використанням мультимедійної презентації.

Кожна з представлених на публічний захист магістерських робіт обов'язково містила сукупність актуальних результатів і нових наукових положень та підтверджувала здатність магістранта виконувати самостійні наукові дослідження, що ґрунтуються на отриманих теоретичних знаннях, практичних уміннях і навичках.

Тематика представлених робіт була досить різноманітною. Від розроблення рецептури та дослідження властивостей безалкогольних напоїв, інтенсифікації процесів пивоваріння, виноробства до удосконалення процесів зброджування цукорвмісної сировини при виробництві спирту етилового.

 Оголошуючи результати захисту атестаційних робіт, голова ЕК, начальник  відділу Інституту  продовольчих ресурсів  НААНУ Сергій Олійничук зазначив, що студенти продемонстрували вміння стисло, змістовно, послідовно і чітко викласти сутність  результатів дослідження; здатність аргументовано захищати власні пропозиції, а також володіння культурою презентації.

Члени ЕК відзначили, що магістранти добре підготовлені. За результатами захисту всім студентам присвоєний освітній ступінь «Магістр».

Вітаємо випускників і бажаємо їм успіхів!