Друк
Новини
Перегляди: 85

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства продовжуються захисти кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технології продуктів бродіння і виноробства». Майбутні фахівці на високому  рівні представляють результати своїх досліджень і розробок.

Усі доповідачі чітко і лаконічно презентували результати своєї експериментальної роботи, впевнено і аргументовано відповідали на питання.

За результатами захисту магістерських робіт у перший день всі студенти отримали оцінку «відмінно», у другий день – з однією «добре».

Серед кращих були відзначені роботи Германа Марущака (присвячена удосконаленню технології зброджування сусла з цукрового буряка і продуктів переробленн цукрового виробництва, керівник – доцент Анатолій Куц); Юлії Юрченко (щодо удосконалення технології  культивування дріжджів для зброджування сусла високої концентрації з цукровмісної сировини, керівник – доцент  Тетяна Мудрак; Аліни Ковч (дослідження різних рас дріжджів для зброджування пивного сусла, керівник – доцент Борис Хіврич) та Влада Прядка (присвячена дослідженню і розробленню нового асортименту крафтового пива з нетрадиційної сировини, керівник – доцент Зоряна Романова).

За результатами наукової роботи більшості магістрантів були опубліковані статті у фахових виданнях, матеріали конференцій, розроблена нормативна документація та отримані патенти України.

Загалом рівень підготовки та захисту дипломних проектів можна оцінити як дуже високий, що відзначив голова ДЕК – начальник  відділу Інституту  продовольчих ресурсів  НААНУ,  д.т.н. Сергій Олійничук.

Цьогорічні захисти кваліфікаційних робіт випускників ще раз підтвердили – магістри кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства достойно представлятимуть наш університет  на підприємствах харчової галузі в різних куточках України та за її межами.