На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства  закінчився  захист дипломних проектів студентами заочної форми навчання  за ОС «Бакалавр». До складу ЕК увійшли викладачі кафедри – професори Віталій Прибильський і Валентина Кошова,  доценти Борис Хіврич і Роман Мукоїд. Очолив Екзаменаційну комісію завідувач кафедри Анатолій Куц, секретар Екзаменаційної комісії – Людмила Бондаренко  На захисті також були присутні викладачі  кафедри, які достойно підготовили своїх вихованців.

Студенти гідно представили дипломні проекти, теми яких були присвячені модернізації та реконструкції  цехів і відділень діючих підприємств пиво-безалкогольної і спиртової галузі. У дипломних проектах запропоноване впровадження сучасних прогресивних технологій виробництва  пива, спирту, вина і лікеро-горілчаних напоїв, встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання.

Другий день захисту пройшов плідно – всі студенти отримали позитивні оцінки.

Члени ЕК відзначили, що студенти добре підготовлені, мають навички проектування технологічних процесів. За результатами захисту всім студентам присвоєний освітній ступінь «Бакалавр».