На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства розпочалися захисти    дипломних проектів студентів заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр».

Студенти-випускники, відповідно до майбутньої кваліфікації, яку отримували за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія», представили на публічний захист набуті теоретичні знання, продемонстрували вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових завдань.

Усі доповідачі чітко і лаконічно представили результати своєї дипломної роботи, впевнено і аргументовано відповідали на питання.

За результатами захисту більшість студентів отримали хороші оцінки

Підсумовуючи результати роботи та оголошуючи результати захисту кваліфікаційних робіт, голова ДЕК Анатолій Куц і члени комісії зазначили, що  студенти добре підготовлені, більшість із них працюють на підприємствах бродильної галузі, тому гарно орієнтуються у технологічних процесах, що забезпечує необхідний рівень підготовки майбутніх фахівців. 

Вітаємо з успішним захистом і бажаємо усього найкращого на життєвому шляху! Незабаром відкриється ще одна сходинка в освіті – вступ на ОКР «Магістр».