На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства завершились захисти кваліфікаційних робіт бакалаврів, де у засіданні ДЕК брали участь співробітники кафедри, професори Віталій Прибильський і Валентина Кошова, доцент Роман Мукоїд.

Екзаменаційну комісію очолив завідувач кафедри Анатолій Куц, секретар екзаменаційної комісії – Людмила Бондаренко.  На захисті також були присутні викладачі  кафедри, які достойно підготовили своїх вихованців.

Усі доповідачі чітко і лаконічно представили результати своєї  творчої та експериментальної роботи, впевнено і аргументовано відповідали на запитання.

Теми дипломних проектів були присвячені модернізації та реконструкції  цехів і відділень діючих підприємств пиво-безалкогольної і спиртової, лікеро-горілчаної галузі та виноробства. У дипломних проектах запропоноване впровадження сучасних прогресивних технологій виробництва пива, спирту, вина і лікеро-горілчаних напоїв, встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання, розроблення нового асортименту напоїв.

Другий день захисту пройшов плідно: захист робіт студентів був оцінений тільки на «відмінно» і «добре», третій день захисту приніс тільки дві посередні оцінки, решта студентів захистилися на високі бали.

Члени ДЕК відзначили, що студенти добре підготовлені, мають навички проектування технологічних процесів. За результатами захисту всім студентам присвоєний освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

Вітаємо всіх із успішним захистом дипломних проектів. Бажаємо успішного вступу на освітній рівень «магістр»!