​Сьогодні на кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів заочної форми навчання.

Усі доповідачі чітко і лаконічно представили результати своєї експериментальної роботи, впевнено і аргументовано відповідали на запитання.

Студенти проявили кмітливість, ерудицію та обізнаність, відповідаючи на запитання членів комісії. Традиційно кожний виступ доповідача супроводжувався демонстрацією результатів досліджень із використанням мультимедійної презентації.

Тематика представлених робіт була досить різноманітною: від розроблення рецептури та дослідження властивостей напоїв, інтенсифікації процесів пивоваріння, виноробства до удосконалення процесів зброджування цукорвмісної сировини при виробництві спирту етилового.

Оголошуючи результати захисту атестаційних робіт, голова ЕК, провідний фахівець  Інституту  продовольчих ресурсів  НААНУ, професор Анатолій Мелетьєв зазначив, що студенти продемонстрували вміння стисло, змістовно, послідовно і чітко викласти сутність  результатів дослідження; здатність аргументовано захищати власні пропозиції, а також володіння культурою презентації.

Члени ЕК відзначили, що магістранти добре підготовлені. За результатами захисту всім студентам присвоєний освітній рівень «Магістр».

Вітаємо випускників і бажаємо їм успіхів!