На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства відбувся семінар «Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових та ігристих вин».  Доповідь за темою своєї дисертаційної роботи представила доцент кафедри Марина Білько, яка розповіла, що останнім часом рожеві вина набувають все більшої популярності в нашій країні, про корисні властивості червоних столових та ігристих натуральних вин і їх позитивний вплив на організм людини. Це вимагає від виробників ретельного підходу до їх виготовлення в умовах підвищеної конкуренції. Доповідач наголосила, що їх технологія набагато складніша, ніж виготовлення білих і червоних вин, оскільки повинна забезпечити необхідний баланс кольору та попередити його окиснення.

Докторант розповіла, що колір рожевого вина є одним із найважливіших показників якості і часто говорить про його ароматичні і смакові властивості.  На його формування впливає вибір сортів винограду, технологія перероблення, кількісний вміст та якісний склад фенольного комплексу, присутність іонів металів, окисно-відновлювальних ферментів і наявність кисню в процесі виготовлення рожевих вин. Тому правильний підбір технологічних прийомів виробництва рожевих вин є першочерговим завданням при виготовленні якісної продукції даного типу.

В Україні до цього часу ще не сформовані вимоги до технології рожевих столових вин та їх кольорових характеристик, тому метою дослідження було визначення впливу технології рожевих столових вин на отримання оптимальних характеристик якості кольору.

Об’єктами досліджень були рожеві столові вина, виготовлені в умовах виробництва країн Чилі, Іспанії, Італії, Франції, Молдови, США та України. У винах досліджувалися органолептичні показники, окисно-відновні характеристики, редокс-потенціал Eh і показник окиснюваності фенольних речовин.

Доповідь викликала значну зацікавленість серед присутніх, яка вилилась у жваве обговорення та низку запитань до доповідача. В обговоренні взяли участь професори  та доценти кафедри. Під час обговорення виступили професори Віктор Маринченко, Віталій Прибильський, Валентина Кошова, доценти Петро Бойко, Маргарита Карпутіна, завідувач кафедри Анатолій Куц тощо.

Усі виступаючі зауважили, що робота актуальна, завершена, проте слід внести певні правки, доопрацювати та подати на попередній захист матеріали, а дослідження  доцента Марини Білько вважати плідними і оцінити позитивно.