На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства відбулося відкрите заняття асистента кафедри Андрія Боярчука з дисципліни «Технологія бродильних виробництв» для студентів  3 курсу спеціальності  «Технології зберігання, консервування і переробки молока». Відкрите заняття було присвячене аналізу пива. Студенти разом із викладачем визначали вміст видимого і дійсного екстракту, спирт, кислотність, колір, піностійкість, вмісту діоксиду вуглецю тощо.

Викладач почав заняття з інструктажу з техніки безпеки на робочому місці у лабораторії, далі доступно розповів про особливості отримання пива та необхідність ретельного контролю проміжних продуктів протягом усіх етапів виробництва. Матеріал подавався у режимі, що давав можливість його занотовувати. Лектор мав постійний контакт зі студентами у вигляді питань-відповідей.

Почуте викликало жвавий інтерес, як у студентів, так і у присутніх викладачів кафедри на чолі з завідувачем Анатолієм Куцом.

На засіданні кафедри було відзначено, що викладач продемонстрував бездоганне володіння матеріалом і чудовий контакт із аудиторією та дана позитивна оцінка, як його фаховому рівню, так і вмінню лектора подавати матеріал, зацікавити аудиторію.

Колеги побажали відшліфовувати майстерність лектора, використовувати дошку для детального вивчення матеріалу та побільше задавати питань студентам за підготовленими протоколами.