Збірник наукових праць "Сучасні напрямки технології та механізація процесів переробних і харчових виробництв", м. Харків

Конгрес «Наука, питание и здоровье», 8-9 червня 2017 р., Національна академія наук Республіки Білорусь

Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини", 1-2 червня 2017 р., Харківський державний університет харчування та торгівлі

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки", 25-26 травня 2017 р., НПУ імені М.П. Драгоманова

Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування", 11-12 травня 2017 р., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, приурочена 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017 р., м. Умань

IV Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених, 27-28 квітня 2017 р., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів “Харчові технології”, 26-28 квітня 2017 р., м. Одеса

Х Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання", 25-26 квітня 2017р., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ХХIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 20-21 квітня 2017 р., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

XXII Міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 20-21 квітня 2017 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури