Наша кафедра створена у 1930 році. Здійснює підготовку фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології», за освітнім ступенем «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою «Технології продуктів бродіння і виноробства».

Кредо кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших студентів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності. Кафедра - це колектив однодумців, об'єднаних спільним прагненням – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості. За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 6000 інженерів-технологів та спеціалістів і магістрів бродильних виробництв, у тому числі для зарубіжних країн. Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах харчової промисловості України та Європи.