Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня бакалавр у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньо-професійною  програмою «Технології продуктів бродіння і виноробства»

 

Форма навчання

Термін навчання

Денна

4 роки

Денна скорочена

2 роки і 6 місяців

Заочна / Дистанційна

4 роки 6 місяців

Заочна скорочена / Дистанційна скорочена

2 роки 6 місяців

 

освітнього ступеня магістр у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньо-професійною  програмою «Технології продуктів бродіння і виноробства»

 

Форма навчання

Термін навчання

Денна і заочна

1 рік 6 місяців

 

освітньо-наукового ступеня доктор філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

 

Форма навчання

Термін навчання

Денна і заочна

4 роки

наукового ступеня доктор наук у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання

Термін навчання

Денна

3 роки

b611308a707eaaf807c409998284f225

Національний університет харчових технологій започатковує навчання за унікальними сертифікатними програмами. Викладачі кафедри біотехнології продуктів бродіння і винороства проводять сертифікатні  навчальні програми з дисциплін :  "Професія сомельє і науково-практичні основи дегустації вин та алкогольних напоїв"

Розроблені висококваліфікованими фахівцями інноваційні авторські курси, сприятимуть розширенню професійних компетенцій і власного кругозору, стануть додатковим плюсом при працевлаштуванні.

            Переваги опанування сертифікатної програми:

  • не потребують попередньої спецпідготовки;
  • не мають вікових обмежень;
  • розраховані і на студентів (не обов’язково профільних спеціальностей), і на практиків-виробничників, і на пересічних громадян, що прагнуть розвиватися й самовдосконалюватися;
  • навчання триває всього 10 тижнів;
  • завершення курсу засвідчується відповідним сертифікатом;
  • випускники сертифікатної програми, що навчаються за ОКР «бакалавр», при вступі до магістратури матимуть додаткові бали до рейтингу.

Презентація програми