Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня бакалавр у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньо-професійною  програмою «Технології продуктів бродіння і виноробства»

 

Форма навчання

Термін навчання

Денна

4 роки

Денна скорочена

2 роки і 6 місяців

Заочна / Дистанційна

4 роки 6 місяців

Заочна скорочена / Дистанційна скорочена

2 роки 6 місяців

 

освітнього ступеня магістр у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньо-професійною  програмою «Технології продуктів бродіння і виноробства»

 

Форма навчання

Термін навчання

Денна і заочна

1 рік 6 місяців

 

освітньо-наукового ступеня доктор філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

 

Форма навчання

Термін навчання

Денна і заочна

4 роки

наукового ступеня доктор наук у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання

Термін навчання

Денна

3 роки