У центральному навчальному закладі (01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68) здійснюється таке навчання:
- підготовка до вступу на навчання (підготовка до складання ЗНО) - у  центрі доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав;
- навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та формою навчання (для студентів НУХТ, що не менше року навчаються в університеті) - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого  ступеня  молодшого спеціаліста спорідненої або іншої спеціальності - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття освітнього ступеня  бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутогоосвітнього ступеня бакалавра  чи магістра  іншого напряму підготовки - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра відповідного або іншого напряму підготовки - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня спеціаліста ( отриманого до 2017 року)  відповідної або іншої спеціальності - на  факультетах/інститутах університету;
- навчання у аспірантурі для здобуття наукового ступеня "кандидат наук (Доктор філософії) "- у відділі докторантури і аспірантури;
- навчання у докторантурі для здобуття наукового ступеня «Доктор наук» - у відділі докторантури і аспірантури.
     Центральний навчальний заклад має ліцензію на  підготовку іноземних громадян до вступу  до вищих навчальних закладів та на  навчання іноземних громадян  за акредитованими напрямами (спеціальностями) - звертатися до сектору з надання візової підтримки.

      У коледжах університету здійснюється таке навчання (повну інформацію треба уточнювати по Правилах прийому, чи на  сайті відповідного підрозділу):

       Коледжі університету не мають ліцензії на навчання іноземних громадян.

       У філіях університету здійснюється таке навчання:
- навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого освітнього рівнямолодшого спеціаліста спорідненої або іншої спеціальності;
- навчання для здобуття освітнього ступеня спеціаліста на основі здобутогоосвітнього ступеня бакалавра відповідного або іншого напряму підготовки (починаючи з 2017 року набір на таке навчання не здійснюється).
       Філії університету не мають ліцензії на навчання іноземних громадян.