Освітній ступінь бакалавр

 

Назва дисципліни

Кількість годин

Харчові технології

615

Контроль якості та безпечності харчових продуктів

270

Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1. Нормативні документи в харчовій промисловості

75

Науково-практичні основи бродильних виробництв

195

Основи кріогенних і сушильних технологій

90

Технологія алкогольних напоїв

165

Технологія вина. Модуль 1. Первинне виноробство

75

Технологія спирту, в т.ч. курсова робота

195

Технологія солоду, пива і безалкогольних напоїв, в т.ч. курсова робота

210

Технологія вина, в т.ч. курсова робота

270

Моніторинг виробничих процесів виробництва продуктів бродіння і виноробства

105

Проектування підприємств бродильної промисловості з основами САПР, в т.ч. курсовий проект

180

Хімія і біохімія вина

60

Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості

105

Технологія екстрактів і напоїв

105

Ознайомлювально-виробнича практика

450

Технологічна практика

180

Переддипломна практика

90

Дипломне проектування

270

Освітній ступінь магістр

Назва дисципліни

Кількість годин

Інновації в технологіях продуктів бродіння і виноробства, в т.ч. курсовий проект

270

Методи оптимізації процесів виробництва продуктів бродіння і виноробства

120

Менеджмент якості та безпеки продуктів бродіння і виноробства

150

Логістичні системи та моніторинг виробництва продуктів бродіння і вина, в т.ч. курсова робота

180

Безвідходні технології продуктів бродіння і виноробства

120

Біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства

210

Науково-дослідницький практикум

180

Інтелектуальна та промислова власність

90

Технологічна практика

180

Переддипломна практика

90

Виконання магістерської роботи

630

Освітньо-науковий ступінь доктор філософії

Назва дисципліни

Кількість годин

Фаховий колоквіум

150

Методи наукових досліджень та планування експерименту

150

Сучасні наукові аспекти технологій харчових виробництв

150

Актуальні проблеми харчових технологій

180

Інтенсифікація технологічних процесів харчових виробництв

180

Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного і якісного аналіз

120