ДИСЦИПЛІНИ,

що викладаються кафедрою біотехнології продуктів бродіння і виноробства

 у 2017-2018 навчальному році

Освітній ступінь бакалавр

 1. Основи кріогенних і сушильних технологій

 2. Науково-практичні основи бродильних виробництв   

 3. Технології харчових виробництв: модуль «Технологія бродильних виробництв»

 4. Технології харчових виробництв

 5. Технологія лікеро-горілчаних напоїв  

 6. Контроль якості та безпечності продукції галузі  

 7. Технологія спирту   

 8. Технологія солоду, пива і безалкогольних напоїв   

 9. Технологія вина  

 10. Моніторинг виробничих процесів виробництва продуктів бродіння і виноробства   

 11. Проектування підприємств бродильної промисловості з основами САПР   

 12. Хімія і біохімія вина  

 13. Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості  

 14. Технологія екстрактів і напоїв  

 15. Загальні технології харчової промисловості   ( в т.ч. англійською мовою)

 16. Загальні технології харчових виробництв ( в т.ч. англійською мовою)

 17. Загальні харчові технології

 18. Виноградарство та технологія виноробства ( в т.ч. англійською мовою)

 19. Барна справа та організація роботи сомельє ( в т.ч. англійською мовою)

 20. Технологічна практика

 21. Переддипломна практика

 22. Керівництво курсовими роботами і проектами

 23. Керівництво дипломними проектами і роботами

Освітній ступінь магістр

 1. Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства   

 2. Оптимізація технологічних процесів продуктів бродіння і виноробства  

 3. Перспективні технологічні процеси в бродильній промисловості  

 4. Логістичні системи і моніторинг виробництва продуктів бродіння і виноробства  

 5. Безвідходні технології продуктів бродіння і виноробства  

 6. Біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства  

 7. Дослідницький практикум за вибором

 8. Інтелектуальна власність

 9. Переддипломна практика

 10. Керівництво курсовими роботами і проектами

 11. Керівництво магістерською роботою

Освітній ступінь доктор філософії

 1. Фаховий семінар

 2. Методи наукових досліджень та планування експерименту

 3. Сучасні наукові аспекти технологій харчових виробництв

 4. Актуальні проблеми харчових технологій

 5. Інтенсифікація технологічних процесів харчових виробництв

 6. Інноватика та інтелектуальна власність

 7. Керівництво аспірантами та підготовкою дисертаційних робіт

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» за спеціалізацією «Технології  продуктів бродіння і виноробства»  за освітніми ступенями бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук.