Нині співробітники кафедри проводять активну роботу по забезпеченню навчального процесу сучасною навчальною та навчально-методичною літературою. За останні роки видано 6 підручники з грифом Міністерства освіти і науки,  2 навчальних посібників та 30 методичних рекомендацій для вивчення дисципліни, виконання магістерської роботи, дипломного проекту і роботи, курсового проекту і роботи, лабораторних і контрольних робіт, індивідуальних завдань, проходження технологічної і переддипломної практик, в т.ч.:

 

Підручники

1. Загальні технології харчових виробництв: підручник / А.І. Українець, М.М. Калакура, Л.Ф. Романенко,  В.А. Домарецький, Л.М. Мельник, О.О. Василенко, П.Л. Шиян, Л.М. Хомічак / за науковою ред. проф. М.М. Калакури і проф. Л.Ф. Романенко. – К.: Університет «Україна», 2010. – 814 с.

Домарецький В.А. Технология пищевых продуктов: учебник для студентов высших учебных заведений / В.А. Домарецкий.  – К.: Издательський дом «Аскания», 2011.  – 736 с.

3. Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства: підручник / С.В. Іванов, В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський, А.М. Куц А.М., Коренькова Г.М., Білько М.В., Карпутіна М.В., Мельник І.В., Ковальчук В.П. // за ред. д-ра хім. наук, проф. С.В. Іванова. – К.: НУХТ, 2012. –  487 с.

4. Винний туризм: підручник  для студентів вищих навчальних закладів /С.В. Іванов, В.А. Домарецький, Д.І. Басюк, М.В.Білько, І.М. Бабич, Ю.І. Сологуб. – Кам‘янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012.  – 472 с.

5. Технологія продукції в закладах ресторанного господарства: підручник  для студентів вищих навчальних закладів /С.В. Іванов, В.А. Домарецький, В.Ф. Доценко, М.В.Білько, А.М. Куц, І.В. Мельник. –  К.: НУХТ, 2013.  – 430 с.

 6. Технологія безалкогольних напоїв: підручник / В.Л. Прибильський, З.М. Романова, В.М. Сидор, М.В. Бондар, О.П. Вітряк, В.В. Остапенко, О.О. Цед// за ред. докт. техн. наук, проф. В. Л. Прибильського. — К.: НУХТ, 2014. —  310 с.

 

Навчальні посібники

 

1. Теоретичні основи харчових технологій: навчальний посібник/ Л.Л. Товажнянський,  В.А. Домарецький, А.М. Куц, Ф.Ф. Гладкий, Л.А. Данилова, В.Д. Ганчук, П.О. Некрасов, Ю.Ф. Снежкін, І.В. Мельник / за ред. Л.Л. Товажнянського. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 720 с.

2. Основи екологічної модернізації підприємств харчової галузі: методологія, практика: навчальний  посібник /В.М. Криворотько, А.І. Салюк, З.М. Романова, Ю. М. Саталкін, В.М. Навроцький. – К.: Вища школа, 2013. – 198 c.

Монографії

1. Наука и инновации в современном мире: техника и технологии, Ресурсозберігаюча технологія брагоректифікації при виробництві спирту етилового: монографія/ П.М. Бойко , М.В. Бондар, А.М. Куц , П.Л.Шиян  ( С.В. Купрієнко ) К.: Вища школа, 2017.-162 с

2. Шиян П.Л.,Сосницький В.В.Алкогольні напої. Досвід поколінь. К.: Вища школа, 2017.-162 с

Словник

 

1. Мелетьєв, А.Є. Технологія продуктів бродіння і напоїв: укр.-рос. тлумач. слов. / А.Є. Мелетьєв. – К.:НУХТ, 2011. – 192 с.