Нині співробітники кафедри проводять активну роботу по забезпеченню навчального процесу сучасною навчальною та навчально-методичною літературою. За останні роки видано 6 підручники з грифом Міністерства освіти і науки,  2 навчальних посібників та 30 методичних рекомендацій для вивчення дисципліни, виконання магістерської роботи, дипломного проекту і роботи, курсового проекту і роботи, лабораторних і контрольних робіт, індивідуальних завдань, проходження технологічної і переддипломної практик, в т.ч.:

 

Підручники

1. Загальні технології харчових виробництв: підручник / А.І. Українець, М.М. Калакура, Л.Ф. Романенко,  В.А. Домарецький, Л.М. Мельник, О.О. Василенко, П.Л. Шиян, Л.М. Хомічак / за науковою ред. проф. М.М. Калакури і проф. Л.Ф. Романенко. – К.: Університет «Україна», 2010. – 814 с.

Домарецький В.А. Технология пищевых продуктов: учебник для студентов высших учебных заведений / В.А. Домарецкий.  – К.: Издательський дом «Аскания», 2011.  – 736 с.

3. Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства: підручник / С.В. Іванов, В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський, А.М. Куц А.М., Коренькова Г.М., Білько М.В., Карпутіна М.В., Мельник І.В., Ковальчук В.П. // за ред. д-ра хім. наук, проф. С.В. Іванова. – К.: НУХТ, 2012. –  487 с.

4. Винний туризм: підручник  для студентів вищих навчальних закладів /С.В. Іванов, В.А. Домарецький, Д.І. Басюк, М.В.Білько, І.М. Бабич, Ю.І. Сологуб. – Кам‘янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012.  – 472 с.

5. Технологія продукції в закладах ресторанного господарства: підручник  для студентів вищих навчальних закладів /С.В. Іванов, В.А. Домарецький, В.Ф. Доценко, М.В.Білько, А.М. Куц, І.В. Мельник. –  К.: НУХТ, 2013.  – 430 с.

 6. Технологія безалкогольних напоїв: підручник / В.Л. Прибильський, З.М. Романова, В.М. Сидор, М.В. Бондар, О.П. Вітряк, В.В. Остапенко, О.О. Цед// за ред. докт. техн. наук, проф. В. Л. Прибильського. — К.: НУХТ, 2014. —  310 с.

 

Навчальні посібники

 

1. Теоретичні основи харчових технологій: навчальний посібник/ Л.Л. Товажнянський,  В.А. Домарецький, А.М. Куц, Ф.Ф. Гладкий, Л.А. Данилова, В.Д. Ганчук, П.О. Некрасов, Ю.Ф. Снежкін, І.В. Мельник / за ред. Л.Л. Товажнянського. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 720 с.

2. Основи екологічної модернізації підприємств харчової галузі: методологія, практика: навчальний  посібник /В.М. Криворотько, А.І. Салюк, З.М. Романова, Ю. М. Саталкін, В.М. Навроцький. – К.: Вища школа, 2013. – 198 c.

Монографії

1. Наука и инновации в современном мире: техника и технологии, Ресурсозберігаюча технологія брагоректифікації при виробництві спирту етилового: монографія/ П.М. Бойко , М.В. Бондар, А.М. Куц , П.Л.Шиян  ( С.В. Купрієнко ) К.: Вища школа, 2017.-162 с

2. Шиян П.Л.,Сосницький В.В.Алкогольні напої. Досвід поколінь. К.: Вища школа, 2017.-162 с

Словник

 

1. Мелетьєв, А.Є. Технологія продуктів бродіння і напоїв: укр.-рос. тлумач. слов. / А.Є. Мелетьєв. – К.:НУХТ, 2011. – 192 с.

Міжнародні зв‘язки кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства з навчальними закладами  та організаціями інших країн характеризуються трьома основними напрямками: підготовка фахівців для зарубіжних країн, міжвузівське співробітництво із зарубіжними ВНЗ–партнерами і виконання та впровадження результатів сумісних наукових досліджень на  закордонних підприємствах.

Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства постійно проводить підготовку спеціалістів для таких країн, як Молдова, Білорусь, Грузія, Азербайджан, Туркменістан шляхом навчання громадян цих країн за денною та заочною формою навчання.

Щорічно викладачі кафедри перебувають у науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях.

Протягом зазначеного періоду доц. Бойко П.М. і проф. Шиян П.Л. разом з керівними працівниками концерну Укрспирт приймали участь у зустрічах, переговорах, взаємних візитах на підприємства спиртової промисловості за участю фахівців та керівників компаній різних країн світу. Тематика – впровадження інноваційних технологій виробництва спирту етилового різного цільового призначення, утилізації відходів спиртового виробництва, а також державне регулювання обігу спирту етилового.

Загалом співпраця здійснювалася з компаніями та державними структурами країн Європи (Австрія, Бельгія, Великобританія, Італія, Німеччина, Нідерланди, Польща, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Швейцарія, Швеція), США, Канади, Бразилії та Японії.

Співпраця  щодо розроблення та впровадження у виробництво з реалізацією готової продукції інноваційних технологій виробництва спирту етилового різного цільового призначення (ректифікованого, для технічних потреб та біоетанолу): виробництво спиртових бражок з підвищеним вмістом спирту з використанням нових ферментних препаратів, зміна режимів брагоректифікації залежно від необхідних якісних показників готової продукції, когенерація енергії тощо відбувалася зокрема з компаніями «Neuber» (Відень, Австрія), «Tegaferm Holding GmbH» (Відень, Австрія), «Donau Chemie» (Відень, Австрія), «Eurol» (Рід Іннкрейс, Австрія), «Frio Clean» (Трайскірхен, Австрія) «Alcogroup» (Ьрюсель, Бельгія), «Shell Chemicals Europa B.V.» (Нідерланди), «Petrochem Carless» (Антверпен, Бельгія) «Sasol Germany GmbH» (Марл, Німеччина), «ChemCycle Bitterfeld GmbH» (Грапін, Німеччина), «Eridania» (Гланд, Швейцарія), «Noble Resources SA» (Лозанна, Швейцарія), «Vertical» (Женева, Швейцарія), «Siemens Financical Services GmbH» (Ерланген, Німеччина), «Elastik» (Богдановіце, Словаччина,), «Gyor distillery» (Дьор, Угорщина), «Silcompa» (Корреджіо, Італія), «Naftimex» (Краків, Польща),  «Kolmar» (Лондон, Великобританія), «Task» (Варшава, Польща),  «Uni-Chem» (Варшава, Польща),  «Solveco» (Варшава, Польща),  «Solvadis» (Вроцлав, Польща) та іншими.

    Питання утилізації відходів спиртового виробництва, зокрема виробництва біогазу з зернової  після спиртової барди та повної очистки стічних вод опрацьовувалися з компаніями «Biosystem» (Стокгольм, Швеція), «Marubeni» (Токіо, Японія) «JGC Corporation» (Йокогама, Японія) та «Kubota» (Токіо, Японія).

В  рамках участі у щорічних міжнародних конференціях з виробництва та використання біоетанолу в США та Канаді, які проводяться під егідою асоціації губернаторів штатів, що підтримують використання біоетанолу як моторного палива, відвідано низку біоетанольних заводів з метою ознайомлення з сучасними технологіями комплексної переробки сировини та утилізації відходів при виробництві біоетанолу.

Також важливим питанням було вивчення принципів державного регулювання виробництва та використання біоетанолу в США, Канаді та Бразилії. Під час конференцій відбувалися зустрічі з фахівцями компаній з виробництва як власне біоетанолу, так і необхідного технологічного та енергетичного обладнання, з представниками університетів та офіційними особами з урядів штатів.

Крім США, відвідано ряд спиртових заводів в  Європі, Бразилії та Японії.

На запрошення Постійного Представництва України при ЄС за участю голови Представництва у Брюсселі проведено консультації щодо можливості спільного виробництва та поставок до ЄС продукції спиртових заводів України.

Асоціацією відкриття французьких вин країнами Центральної й Східної Європи «VIN» разом із Союзом виноробів Криму була організована професійна поїздка у Францію для ознайомлення виноробів України з винами французьких регіонів і їхнім виробництвом, а також з виноробним утворенням, в якій прийняли участь доценти кафедри.

Результати науково-дослідної роботи щорічно експонуються на виставках різного рівня і доповідаються на Міжнародних та республіканських науково-технічних конференціях.

Сучасній кафедрі «Біотехнології продуктів бродіння і виноробства» передувала кафедра «Технології спирту», яку було засновано у 1930 році при Київському інституті народного господарства. Ініціаторами заснування кафедри були видатні спеціалісти спиртової промисловості А.А.Фукс, І.П. Вавілов, А.Л. Малченко і І.Г. Грицюк. Пізніше, в результаті реформи вищої освіти, в республіці було створено Всесоюзний інститут спиртової промисловості, профілюючою кафедрою в якому була кафедра «Технології спирту». У 1933 році цей інститут було об’єднано з Київським технологічним інститутом цукру. Згодом до нього приєдналися деякі інші наукові і навчальні заклади, в тому числі Київський спиртобродильний інститут і Київський ферментативний інститут. Об’єднаний інститут було названо Київським хіміко-технологічним інститутом харчової промисловості, а кафедру –  «Технології бродильних виробництв». До 30 червня 2011 року кафедра мала назву – біотехнології продуктів бродіння, екстрактів і напоїв, а з 01 липня 2011 року назву кафедри змінено і нині вона називається – біотехнології продуктів бродіння і виноробства.

Завідувачем кафедри з перших днів її існування і до початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. був професор А.А. Фукс. 

У 1892 р. закінчив хімічний факультет Харківського технологічного інституту. Науковий керівник науково-дослідного сектора спиртового виробництва з 1930 року. Завідувач кафедри бродильних виробництв КТІХП у 1933-1941 рр.

У 1934 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Влияние энзимов на сохранность картофеля». У 1936 р. йому присвоєне вчене звання професора.

Одночасно керував секцією спирту Всеукраїнського НДІ ферментативної і плодоовочевої промисловості. Наукові роботи присвятив вивченню впливу ензимів на збереження картоплі, антибіотичній дії мікроорганізмів.

Розробив методи отримання спирту із нових видів сировини (топінамбура, цикорію та ін.), описав теорію одержання біогазу з відходів спиртових заводів, але тоді ніхто ідеєю не зацікавився, оскільки природний газ був дешевим.

Автор першої російськомовної монографії (1902 р.), присвяченої питанням техніко-хімічного контролю і організації винокурної промисловості, та інших фундаментальних друкованих праць.

Велику роль в становленні кафедри зіграли видатні вчені спеціалісти, які працювали на ній в довоєнний період. Це професор О.О. Кіров, доценти А.Л. Малченко, І.П. Вавілов, І.М. Ройтер, М.М. Христенко, А.Г. Забродський, М.М. Коробов, П.М. Мальцев .

 Кіров Олександр Олексійович (1877-1942 р.р.) 

у 1903 році закінчив хімічний факультет Харківського технологічного інституту. В 1930-1941 рр. працював в КТІХП на кафедрі технології цукристих речовин. У 1915-1930 рр. працював професором у Донському політехнічному інституті, завідував кафедрою технології поживних речовин і викладав дисципліну «Технологія цукристих речовин і бродіння».   Доктор хімічних наук, професор з 1902 р. О.О. Кіров обіймав посаду професора і завідувача кафедри технології поживних речовин у Донському політехнічному інституті, а в 1930 він перейшов до створеного інституту цукрового виробництва, де очолив роботу в науково-дослідному секторі з спирту, проводив дослідження в галузі мікробіології спиртового виробництва.

З 1933 р. працював професором кафедри механічного обладнання та здійснював керівництво в галузі мікробіології у науково-дослідному секторі КТІХП.

Професором О.О. Кіровим було видано підручник «Технологическая аппаратура спиртового производства» та «Аппараты для ректификации». Всього ним було опубліковано понад 35 наукових праць.

Після визволення Києва від німецько-фашистських окупантів кафедра в складі інституту відновила свою роботу. З цього часу і по 1972 рік  кафедру очолював професор, доктор технічних наук, заслужений діяч освіти України Петро Михайлович Мальцев – засновник наукової школи з розроблення теоретичних біо- та фізико-хімічних основ і прикладних високоефективних технологій виробництва солоду і пива. 

У 1938 р. захистив кандидатську дисертацію на тему  «Роль коллоидов в пивоварении».

В 1951 р. П.М. Мальцев захистив докторську дисертацію у Московському технологічному інституті харчової промисловості на тему «Технологія і обладнання пивоварного виробництва». Рішенням ВАК від 9 червня 1951 року йому присуджений науковий ступінь доктора технічних наук і присвоєне вчене звання професора.

Завідував кафедрою бродильних виробництв КТІХП у 1944-1973 рр. Автор 61 друкованої праці, у тому числі шести підручників для вузів.

Заслужений діяч освіти УРСР. Нагороджений медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.». Ним із співробітниками написані основні підручники з  загальних технологій бродильних виробництв технологій солоду, пива, безалкогольних напоїв та їх технохімічному контролю, науково-дослідній роботі студентів. Під керівництвом проф. Мальцева П.М. захищено понад 20 кандидатських дисертацій.

На кафедрі в цей період працювали на педагогічній роботі доценти О.І. Олейнікова, М.М. Коробов, М.М. Христенко, І.М. Ройтер, асистенти Й.М. Куліковський, І.Г. Грицюк.

Зі збільшенням контингенту студентів зріс обсяг педагогічної роботи кафедри і відповідно штат педагогічних працівників. На кафедрі відновився набір в аспірантуру. Педагогічний персонал поповнили доценти Б.Д. Метюшов, М.В. Зазірна, Є.І. Велика, В.К. Томашевич, В.Х. Суходол, В.О. Маринченко. Пізніше штат кафедри збільшився за рахунок випускників КТІХП, які навчались в аспірантурі і захистили дисертації на ступінь кандидата наук. Це – В.М. Швець, Н.О. Ємельянова, П.В. Колотуша, А.Є Мелетьєв, О.М. Проценко, Н.Я. Гречко, А.М. Куц, П.Л. Шиян, П.І. Меняйло, Г.Г. Дроздова та ін.

З 1973 до 1978 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Петро Семенович Циганков – відомий вчений в галузі процесів і апаратів, видатний фахівець в галузі ректифікації спирту. Закінчив Ленінградський технологічний інститут харчової промисловості в 1949 р. з відзнакою. У 1955 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование процесса перегонки паточной бражки на насадочных  колоннах» після чого працював на кафедрі спеціального обладнання КТІХП.

У 1965 р. захистив докторську дисертацію на тему «Исследование процесса перегонки и ректификации этилового спирта на насадочных  колоннах». Був проректором з наукової роботи КТІХП у 1966-1973 рр., професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв у 1978-2002 рр.

Автор 170 наукових праць, у тому числі 40 авторських свідоцтв на винаходи. Він автор декількох оригінальних монографій,  підручників та навчальних посібників.

Професор Циганков П.С. підготував 15 кандидатів наук і одного доктора технічних наук.

Понад 25 років (1979-2005 р.р.) кафедру очолював професор, доктор технічних наук і академік Української інженерної академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), заслужений працівник освіти України Віталій Афанасійович Домарецький. Заслужений працівник народної освіти, дійсний член (академік) Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем, Міжнародної академії інженерних наук та УНАН екологічних технологій, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій (1990-2005 pp. ), член вчених рад багатьох навчальних та науково-дослідних закладів.


Після закінчення механічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості за спеціальністю інженер-механік харчової промисловості працював у інституті (згодом університеті), де пройшов усі сходинки від аспіранта до завідувача кафедри (1979 p.).

У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Визначення оптимальної температури бражки перед подачею у бражну колону».

У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження процесів виробництва пивоварного солоду з метою їх інтенсифікації і створення ефективних апаратів».

Автор і співавтор понад 500 наукових праць, в тому числі 30 підручників, навчальних посібників, довідників і монографій, майже 400 статей і тез наукових доповідей, 40 патентів і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 42 докторські та кандидатські дисертації.

За цикл досліджень «Наукове обґрунтуванням, розроблення та впровадження ресурсо-енергозберігаючої технології і апаратури для ректифікації спирту» проф. Домарецькому В.А. 16 листопада 1998 року присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.

З 2005 р.до 2015 р. кафедру очолював професор, доктор технічних наук Шиян Петро Леонідович. 

Після закінчення навчання в Київському технологічному інституті харчової промисловості (нині НУХТ) працював старшим інженером Київського науково-дослідного інституту мікробіології академії наук України, служив у лавах Радянської армії. З 1972 р. по теперішній час працює в Національному університеті харчових технологій, пройшовши шлях від асистента до професора, завідувача кафедри, декана, замісника директора ННІХТ. У 1976 році захистив дисертацію на науковий ступінь кандидата технічних наук. Сім років працював професором в Алжирському національному інституті легкої промисловості, викладав курс лекцій з процесів і апаратів харчової хімії французькою мовою.

В 1993 році захистив дисертацію на науковий ступінь доктора технічних наук, у 1997 р. отримав вчене звання професора по кафедрі біотехнології продуктів бродіння, екстрактів та напоїв.

Проф.  Шиян П.Л. є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1998 р.), Заслужений винахідник України (1995 р.), переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахідник року» (1993 р.), відмінник освіти України (2014 р.). Відзначений  Подякою Голови Київської міської державної адміністрації (2000 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004, 2007 р.р.); Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2005 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.), Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації (2008 р.), Почесною грамотою Комітету з науки і освіти Верховної Ради України (2011 р.), Дипломом Мінагрополітики України (2015 р.).

Шиян П.Л. є автором і співавтором понад 150 наукових праць, 98 патентів на винаходи, більше 30 науково-методичних розробок, співавтор 3 підручників. Підготував 5 кандидатів наук.

Член експертної ради з технічних наук ВАК України, голова спеціалізованої вченої ради № 26.058.04 із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Член трьох редакційних колегій журналів «Наукові праці НУХТ», «Напої. Технології та Інновації» та «ВиноГрад», експерт ДАК та член науково-методичної комісії з вищої освіти за напрямом «Харчові технології та інженерія»  МОН України.

З липня 2015 року кафедру очолює доцент, кандидат технічних наук Куц Анатолій Михайлович , відмінник освіти України.


В 1970 році закінчив з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв» і за направленням працював на Вибітському спиртовому заводі і одночасно навчався в заочній аспірантурі. Після переведення очну аспірантуру і її закінчення працює на кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства асистентом, старшим викладачем, а з 1981 року – доцентом. В 1983-1985 роках працював завідувачем кафедри хімії Гаванського політехнічного інституту та викладав навчальні дисципліни іспанською мовою.

В 1979 році після захисту дисертації на тему «Исследование процесса сбраживания мелассного сусла с использованием гибридных дрожжей и препарата Фруктоаваморин Г10Х» йому присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук, а в 1983 році – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі технології бродильних виробництв.

В 1989 роках працював заступником декана факультету технології бродильних виробництв, а з вересня 1989 року по листопад 2001 року – заступником декана заочного і вечірнього факультету. В 1991-1993 роках декан спеціального факультету з перепідготовки інженерних кадрів в галузі біотехнології та екології.

Понад 20 років приймає активну участь в розробці навчальних і робочих планів, графіків навчального процесу, ОКХ і ОПП для освітніх рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за напрямом «Харчові технології та інженерія» та спеціальності «Технології продуктів бродіння і виноробства».

Куц А.М. є автором і співавтором понад 250 наукових праць, в т.ч. чотирьох підручників, чотирьох навчальних посібників, одного словника, однієї монографії.

Експерт ДАК МОН України за напрямом «Харчові технології та інженерія», член оргкомітету по проведенню Всеукраїнської олімпіади з напряму «Харчові технології та інженерія», член науково-методичної ради університету.

За багаторічну плідну науково-педагогічну працю з підготовки висококваліфікованих працівників для харчової промисловості України неодноразово нагороджений Почесними грамотами Міністерства та профспілки працівників освіти і науки України, отримав Подяку голови Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації.

Нині на кафедрі працюють професори, доктори технічних наук Маринченко В.О., Прибильський В.Л., професор НУХТ, кандидат технічних наук Кошова В.М., доценти, кандидати технічних наук Карпутіна М.В., Романова З.М., Білько М.В., Мудрак Т.О., Хіврич Б.І., Бойко П.М., Бондар М.В., Булій Ю.В., Бабич І.М., Олійник С.І., Мукоїд Р.М., асистенти, к.т.н. Роздобудько Б.В., Боярчук Я.А.

На кафедрі працює три відмінники освіти України – проф. Шиян П.Л., проф. Кошова В.М., доц. Куц А.М.

Доц. Бойко П.М. – академік, а  проф. Маринченко В.О. – член-кореспондент Української технологічної академії. Професори Маринченко В.О., Прибильський В.Л. – члени спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій. Доц. Куц А.М. – експерт ДАК МОН України за напрямом «Харчові технології та інженерія», член оргкомітету по проведенню Всеукраїнської олімпіади з напряму «Харчові технології та інженерія», член науково-методичної ради університету. Доцент Кириленко Р.Г. – заступник декана факультету БКВЕ. Проф. Прибильський В.Л. – член технічної ради «Укрпиво», член галузевої дегустаційної комісії АТ «Укрпиво», член технічного комітету стандартизації ТК 67 «Пиво та безалкогольні напої», член республіканської комісії з Кодексу Аліментаріус. Доц. Карпутіна М.В. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради № 26.058.04 із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Доц. Білько М.В. – члени ради Корпорації «Укрвинпром».

У червні  2011 року назву кафедри змінено і нині це – кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства.

Кафедра готує інженерів-технологів бродильних виробництв з 1931 року. За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 6000 інженерів-технологів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів бродильних виробництв, у тому числі для зарубіжних країн (Російської Федерації, Республіки Молдова, Туркменістану, Китаю, Куби, Монголії, Угорщини, та ін.). Випускники кафедри займають понад 70 % керівних посад на підприємствах бродильної промисловості України та країн СНД. 

Постійно удосконалювались зміст і форми організації навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку майбутніх фахівців. Враховуючи, що в минулому кафедра завжди була провідною в межах СРСР (базовою по написанню підручників, навчальних посібників, іншої науково-методичної літератури), Міністерство освіти СРСР дозволяло їй здійснювати підготовку інженерів-технологів із спеціальності «Технологія бродильних виробництв» за індивідуальним навчальним планом. 

В 1991 році на базі кафедри організовано першій в системі харчової промисловості України спеціальний факультет по перепідготовці інженерних кадрів в галузі біотехнології та екології. Головне завдання факультету підвищення кваліфікації інженерних кадрів в галузі біотехнології та екології харчових продуктів та контролю екологічного стану в харчової промисловості. Декан факультету – доц. Куц А.М.

У 1992 році кафедрою розпочато підготовку фахівців із спеціалізації «Технологія вина» і в 1997 році відбувся перший випуск інженерів-технологів-виноробів.

У зв’язку з переходом України на ступеневу підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів кафедра провела необхідну роботу по розробці відповідних нормативних документів для забезпечення навчального процесу та державної атестації. Розроблені та затверджені освітньо-кваліфікаційні характеристики і освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Ці нормативні документи є основними складовими державних стандартів освіти. Спеціальність «Технології продуктів бродіння і виноробства» атестована за ІV рівнем акредитації. З 1995 року кафедра є випусковою по підготовці фахівців за багатоступеневою системою бакалавр-спеціаліст-магістр за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія»  і спеціальністю «Технологія продуктів бродіння і виноробства». У 1998 році відбувся перший випуск бакалаврів з харчових технологій та інженерії, а в 1999 році – спеціалістів і магістрів із спеціальності «Технології продуктів бродіння і виноробства».

Кафедра також бере участь у підготовці фахівців з напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Інженерна механіка» та ін.

Навчально-допоміжний персонал складається із завідувача лабораторією Бондаренко Л.В., старши[ лаборантів та двох інженерів навчального процесу. Всі вони мають вищу освіту.

 

Наукові дослідження на кафедрі до 2010 р. проводились за загальним напрямом «Розроблення теоретичних основ ресурсозбережних та безвідходних технологій харчового та технічного спирту, солоду, пива, вина, безалкогольних напоїв, концентратів та екстрактів лікувально-профілактичної дії».

Наукові дослідження на кафедрі   в 2012 - 2017 роках проводилися за напрямом: Розроблення сучасних енерго- і ресурсозбережних технологій та нанотехнологій для виробництва якісних і безпечних харчових продуктів. Тема кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи: Розроблення інноваційних ресурсо- та енергозберігаючих технологій продуктів бродіння та біоетанолу з рослинної сировини № 0113U001689.

Наукові школи кафедри біотехнології продуктів бродіння та виноробства беруть початок у 30-х роках ХХ сторіччя, коли кафедру очолив А.А. Фукс. У 1934 р. він захистив докторську дисертацію та отримав вчене звання професора. Завідував кафедрою з 1933 по 1941 р. і одночасно керував секцією спирту Всеукраїнського НДІ ферментативної і плодоовочевої промисловості. Наукові роботи присвятив вивченню впливу ензимів на збереження картоплі, антибіотичній дії мікроорганізмів.

Розробив методи отримання спирту із нових видів сировини (топінамбура, цикорію та ін.), описав теорію одержання біогазу з відходів спиртових заводів.

Автор першої російськомовної монографії (1902), присвяченої питанням техніко-хімічного контролю і організації винокуренної промисловості та інших друкованих праць.

З 50-х років ХХ сторіччя засновником наукової школи з розроблення теоретичних біо- та фізико-хімічних основ і прикладних високоефективних технологій виробництва солоду і пива є доктор технічних наук, професор Мальцев П. М. Ним із співробітниками написані основні підручники з цих технологій, а під його керівництвом захищено понад 20 кандидатських дисертацій.

В технології солоду виконані дослідження з розробки методів технологічної оцінки та районування пивоварних сортів ячменю (В. К. Томашевич), удосконалення солодорощення кукурудзи (Т. М. Лавришева), раціональне використання ростків солоду для меланоїдинового концентрату (П. В. Колотуша), інтенсифікації цитолітичних процесів під час солодорощення ячменю (Н. О. Ємельянова, Л. М. Рябченюк), оптимізації технології спеціальних барвних солодів (Є. І. Велика і Т. Л. Баленко).

З технології пива виконано дослідження процесів бродіння та доброджування в одному апараті, а також дозрівання пива з участю автолізатів пивних дріжджів (М. В. Зазірна, А. Є. Мелетьєв), що є суттєвим внеском у широке впровадження сучасної індустріальної технології суміщеного зброджування в циліндро-конічних бродильних апаратах (ЦКБА) великої потужності.

Підвищенню якості пива сприяють роботи по обробленню сусла холодом з метою збільшення стійкості пива (Т. К. Лебедюк), а також глибокі дослідження  Т. І. Семенової процесів перетворень некрохмальних поліцукридів під час приготування сусла, а потім проведені під її керівництвом дослідження перетворень поліфенольних ( Т.О. Міхненко), пектинових (Г.Г. Дроздова), крохмальних (О. М. Проценко) речовин, а також водопідготовки для виробництва пива (М. М. Голобородько).

Значний внесок у практику підготовки хмелю до використання в пивоварінні зробили у своїх кандидатських дисертаціях і подальшій роботі учень П.М.Мальцева співробітник Інституту сільського господарства Полісся (ІСГП)   м. Житомир І. Г. Рейтман та удосконалення практичної технології оброблення хмелю у процесах приготування сусла і пива співробітник Харківського інституту пива і напоїв З. М. Аксьонова.

Значний вклад у розвиток наукових шкіл кафедри зробив доктор технічних наук, професор Циганков П.С. – відомий вчений в галузі процесів і апаратів, видатний фахівець в галузі ректифікації спирту.

За розробку оригінальної схеми ректифікації спирту йому присуджена премія ЦК профспілок працівників харчової промисловості і Мінхарчопрому СРСР, за розробку раціонального використання виробничих відходів спиртової промисловості – присуджена І республіканська премія. Наукова робота по розгонці головної фракції спирту демонструвалась на виставці    МінВУЗу УРСР "Вузи і виробнича програма".

У 1998 р. Циганков П.С. став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (в співавторстві) за цикл робіт з наукового обґрунтування, розроблення та впровадження енергоресурсозберігаючої технології та апаратури для ректифікації спирту.

Під керівництвом П.С.Циганкова організовано випуск на Україні брагоректифікаційного обладнання для спиртової промисловості.

Автор 170 наукових праць, у тому числі 40 авторських свідоцтв на винаходи. Він автор декількох оригінальних монографій та навчальних посібників, співавтор 2-х підручників.

Професор Циганков П.С. підготував 15 кандидатів наук і одного доктора технічних наук.

Під керівництвом доктора технічних наук, професора В. А. Домарецького удосконалено технологію ячмінного солоду шляхом суміщення процесів замочування, солодорощення, сушіння і термооброблення в одному апараті великої потужності (А. Т. Соколовський, О. М. Кашурін). Вперше в Радянському Союзі розроблено і впроваджено на пивзаводі «Оболонь» солодосушарку безперервної дії карусельного типу (О. М. Вилегжанін, С. О. Удодов). Новітнє обладнання забезпечує високу якість солоду та економію енергії.

Доктор технічних наук, професор Шиян П.Л. зробив значний внесок в розвиток спиртової промисловості та розробку вітчизняних енерго- та ресурсозберігаючих брагоректифікаційних установок.

Проф. Шиян П.Л. очолює наукову школу «Теоретичне обґрунтування та розробка інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій та обладнання для виробництва харчового, технічного та паливного біоетанолу з поновлювальної рослинної сировини».       

Під його керівництвом розроблені і пройшли випробовування на заводах спиртової галузі інноваційні енерго- та ресурсозберігаючі технології з комплексної переробки сировини  за замкненим циклом використання теплової енергії: біоетанолу та біоетанолу-сирцю,  що дозволить збільшити завантаженість спиртових заводів і покращити їх конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; рекуперативного використання вторинних теплових потоків на стадії водно-теплової обробки сировини та брагоректифікації (зменшення собівартості спирту на 0,8…1,0 грн/дал); брагоректифікації із ступеневим перепадом тиску в колонах БРУ та вакуумних БРУ (зменшення собівартості спирту на 1,6…1,8 грн/дал); утилізацію спиртовмісних відходів брагоректифікації на розгінній колоні, що на 4...5 дал збільшує вихід ректифікованого спирту з одиниці сировини (за рахунок зменшення спиртовмісних побічних продуктів); утилізація екологічно небезпечної післяспиртової зернової барди та виробництво на її основі вологого концентрату  зернової барди, сухої барди з використанням до  50 % фільтрату барди на приготування зернових замісів; технологія переробки в біоетанол  цукрового буряку та напівпродуктів цукрового виробництва.

Розроблені технологічні рішення та обладнання відпрацьовані у виробництві на окремих підприємствах.       

Під науковим керівництвом професора Шияна П.Л. розроблено прогресивне енерго- і ресурсозберігаюче обладнання для спиртових заводів потужністю 100…800, 1000…16000 декалітрів спирту на добу, комплекси переробки сировини у харчовий (96,2…96,5% об.), технічний (92…96,0% об.) і паливний (99,8% об.) біоетанол.   

Проводяться роботи по розробці та налагодженню  виробництва вітчизняного обладнання для спиртової галузі, в тому числі по утилізації післяспиртової зернової барди. Виробництво такого обладнання за робочою конструкторською документацією НУХТ налагоджено на спеціалізованих підприємствах – ВАТ «Ніжинський механічний завод» та Винницький ТОВ «Вінпромсервіс». За розробку енергозберігаючих обладнання та інноваційних технологій для спиртової галузі БРУ Шиян П.Л в складі науковців НУХТ був нагороджена Державною премією України в галузі науки і техніки.

Наукова група під керівництвом професора Шияна П.Л. (к.т.н. Мудрак Т.О., к.т.н. Кириленко Р.Г., к.т.н. Бойко П.М., доц. Куц А.М., наукові співробітники Сизько В.Б., Єрмакова Г.В.) проводить дослідження по розробці енерго- та ресурсозберігаючої технології спиртових бражок нового покоління. Така технологія передбачає низькотемпературну теплову обробку зернової сировини з одночасним розрідженням крохмалю термостабільною α-амілазою до низькомолекулярних декстринів та оцукрення останніх у зброджувані цукри безпосередньо на послідуючих стадіях технологічного процесу. Дана технологія пройшла випробування на Коростишівському, Червонослобідському, Іваньківському, Бершадському, Немирівському, Марилівському, Борщівському і багатьох інших спиртових заводах. Економія енергетичних ресурсів за рахунок впровадження низькотемпературної термоферментативної обробки сировини складає в середньому 40…45 %,  на 2,5…3,0 % збільшується вихід спирту з одиниці сировини.

Проведені дослідження по інтенсифікації технологічних процесів розрідження замісів та отримання сусла спиртового виробництва при переробці різних видів сировини з використанням високоефективних концентрованих ферментних препаратів різного походження, розроблена відповідна нормативно - технічна документація.                                     

Під керівництвом Шияна П.Л. розроблено та впроваджено у виробництво технологію технічного та денатурованого спирту з вуглеводвмісної сировини,  спирту ректифікованого денатурованого для парфумерно-косметичної продукції, а також технології виробництва технічних рідин в потоці ректифікації, спирту-сирцю, біоетанолу та біоетанолу-сирцю

Розроблені енерго- та ресурсозберігаючі технології виробництва біоетанолу, які дозволяють на 30...40 % зменшити питомі енерговитрати. Розроблені інноваційні енергозберігаючі технології та відповідне обладнання для дегідратації спирту молекулярною адсорбцією та випаровуванням через мембрану (первапорація), а також технологія виробництва високооктанової кисневмісної добавки-сирцю та біоетанолу-сирцю.

За результатами науково-дослідних робіт отримано більше 100 патентів України на винаходи, значна кількість з яких впроваджена у виробництво.   Зазначені технології забезпечені відповідною нормативно-технічною документацією, затвердженою у встановленому порядку, що створює умови їх подальшого широкомасштабного впровадження.

Розроблена технологія комплексної переробки післяспиртової зернової барди з виробництвом біогазу та високобілкових кормів для худоби. Біологічна очистка післяспиртової барди дозволяє додатково отримати від 1800 до 3000 м3 біогазу на 1000 декалітрів спирту, що еквівалентно 40 % потребам природного газу спиртового заводу, зменшити забруднення стічних вод на 70…90%, отримати високоякісне органічне добриво та створити автономне виробництво біоетанолу з замкнутим циклом енерго- та водоспоживання. У 1996 році П.Шияну було присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України». Впровадження цих інноваційних технологій дозволяє заощадити до 15 тис. тон вуглеводовмісної сировини на рік, зменшити витрату енергоносіїв в середньому на 60 тис. тон умовного палива, зменшити залежність України від експортерів енергоносіїв та підвищити конкурентоспроможність вітчизняної спиртової галузі.

Доктор технічних наук, професор Маринченко В.О. відомий вчений в галузі харчової промисловості, зокрема, технології спирту, дріжджів, лікеро-горілчаних напоїв, вина, ферментних препаратів, солоду, пива і безалкогольних напоїв, глюкозо-фруктозних сиропів. Значна кількість винаходів і патентів впроваджена на підприємствах України, Росії, Білорусії, Казахстану, Азербайджану.

В.О. Маринченко є членом-кореспондентом АТН України з 1992 р. Заслужений винахідник СРСР (1987 р.). Під його керівництвом захистили дисертації 15 кандидатів і 4 доктори наук. Співавтор 3 підручників, 4 учбових посібників для студентів вищих навчальних закладів, 3 монографій, має більше 300 наукових праць, 80 винаходів і патентів.                                                                                                     

Основні наукові напрями діяльності В.О. Маринченка, по яким розроблені і впроваджені технології та захищені кандидатські або докторські дисертації.

Розробка технології фруктози із меляси на основі гідролізу цукрози інвертазою дріжджів. Одержано позитивний висновок НДІ гігієни харчування України на технологічну схему, як найбільш екологічно чисту і дозвіл на використання в харчовій промисловості фруктози і високофруктозного сиропу одержаних по цій схемі. Розроблена відповідна нормативно-технічна документація (к.т.н.Т.В. Гутниченко).

Розроблена технологія целлюлолітичних ферментних препаратів і їх використання в спиртові промисловості. Технологія випробувана в промислових умовах Вузлівського спиртового заводу та рекомендована Постановою Кабінету Міністрів України для широкого впровадження  (к.т.н. С.В.Носик).

Розроблена технологія цитрусових концентратів і товарних сиропів на їх основі, яка дозволяє без відходів переробляти ядро апельсинів і лимонів. Технологічна лінія приготування  цитрусових концентратів продуктивністю 2500 т на рік впроваджена на Одеському пивзаводі ”Чорномор” (к.т.н. В.В. Самопал).

Розроблені  способи збільшення ферментативної активності солоду і ферментних препаратів, використання яких на більше як 30 заводах України, Росії, Казахстану, Білорусії дозволило скоротити тривалість технологічного процесу на 50 % і зменшити витрати солоду в 1,3-1,5 рази. Розроблена нормативно-технічна документація (к.т.н. В.М.Ісаєнко, к.т.н. Р.О. Бліщ).

Розроблені дезентеграторні технології одержання і використання високодисперсних помелів зерна в спиртовій промисловості. Апарати і технологія захищені патентами. Організовано серійне виробництво дезинтаграторів та інших апаратів на Вузлівському спиртовому заводі. Технологія механодеструкції зерна впроваджена на багатьох заводах України і Росії (д.т.н. Л.В. Кисла, к.т.н. Р.І. Чіпчар).

Розроблені матеріало- і енергозберігаючі схеми брагоректифікаційних установок, які дозволяють на 30…70 % зменшити питомі витрати теплової енергії і покращити якість готової продукції. Установки захищені патентами і широко впроваджені на спиртових заводах України, Росії, Казахстану.                                                                                                            

Значна наукова робота проведена по селекції і впровадженню термотолерантних високопродуктивних рас дріжджів і молочнокислих бактерій, які захищені патентами на винаходи (к.т.н. Т.О.Мудрак).

Розроблена технологія  високодисперсних порошків з рослинної сировини для приготування алкогольних і безалкогольних напоїв ( д.т.н. Л.В.Кисла,  к.т.н З.М. Романова).

Розроблені способи стерилізації поживних середовищ для мікроорганізмів з використанням фізичних факторів і антисептиків, які захищені патентами (д.т.н. В.Л. Прибильський, к.т.н. М.В.Бондар).

Перспективними є розробки способів вирощування дріжджів у спиртовому виробництві з використанням електрохімічної обробки сусла.  Спосіб випробуваний в промислових умовах на Вузлівському спиртовому заводі ( к.т.н. А.М. Фіщенко).

Використання фізико-хімічних способів обробки замісів спиртового виробництва, мелясного сусла для вирощування хлібопекарських дріжджів і для зброджування в спирт дозволить не використовувати мінеральних кислот, прискорити технологічні процеси, створити асептичні умови та покращити якість основного продукту. Способи запатентовані, для їх впровадження не потрібні великі капітальні вкладення (к.т.н. П.М.Бойко, магістр І.М. Кулешова).

Наукову діяльність пов’язану з вирішенням актуальних проблем  удосконалення технології пива проводять професор кафедри  В.М. Кошова, доценти  Б.І.Хіврич і З.М.Романова.

Наукова діяльність В.М. Кошової повязана з питаннями удосконалення технології пива та безалкогольних напоїв. Вчений ступінь кандидата технічних наук отримала у 1980  році, вчене звання доцента – у 1990 році. з 2009 року професор НУХТ, відмінник освіти України

Автор понад 200 наукових праць, в тому числі 1 підручника, 3 навчальних посібників, 21 патента України,  20 методичних рекомендацій.

Під її керівництвом захистили кандидатські дисертації 2 аспіранти.  Здійснює керівництво дисертаційною роботою  двох спірантів, а також науково-дослідними роботами магістрантів

Б.І.Хіврич наукову роботу проводить в галузі розроблення технологій спеціальних видів солодів і на їх основі продуктів харчування.

Загальний стаж педагогічної роботи складає 14 років, наукової роботи - 47 років.

На кафедрі працює з 2003 року.

Співавтор понад 150 наукових і науково-методичних праць, 12 авторських свідотств і патентів, 10 методичних рекомендацій.

 Працює над докторською дисертацією.

Під його керівництвом виконано і захищено дві кандидатські дисертації. Здійснює керівництво аспірантами і магістрантами.

Наукова діяльність З.М. Романової  пов’язана з вирішенням актуальних проблем  удосконалення технології пива.

Загальний стаж педагогічної роботи складає 19 років, наукової роботи - 35 роки.

Автор понад 150 наукових праць, 2 патентів України. Є співавтором 2 підручників, 2 посібників, 1 рекомендацій, та 11 методичних рекомендацій.

Здійснює керівництво науковим студентським гуртком та науково-дослідними роботами магістрантів

Наукову школу з розробки технологій ферментованих безалкогольних і алкогольних напоїв очолює доктор технічних наук, професор В.Л. Прибильський. Основні досягнення – розроблення ефективних технологій біологічно активних напоїв оздоровчого призначення із рослинної та іншої сировини; розроблення сучасних способів підготовки води для харчової промисловості, зокрема пиво-безалкогольної галузі та технології фасованих питних вод; розроблення технологій та рецептур алкогольних напоїв профілактичного напряму; розроблення технології екстрактів із різних зернових культур. Напої демонструвалися на міжнародних і всеукраїнських виставках та були відзначені золотими, срібними та бронзовими медалями.

Новітні технології біологічно активних ферментованих напоїв засновані на використанні асоціацій чистих культур мікроорганізмів та різної рослинної сировини. Напої мають повноцінний для потреб організму людини біохімічний склад, зумовлений властивостями використаної натуральної сировини, продуктами метаболізму мікроорганізмів та особливостями технології. Розроблено концепцію виробництва трьох груп безалкогольних ферментованих напоїв: з живими культурами мікроорганізмів (термін зберігання до трьох діб); з частково видаленими культурами мікроорганізмів (термін зберігання до 10 діб); з видаленими культурами мікроорганізмів (термін зберігання не менше 90 діб). Значна частина напоїв передбачає використання спеціальних штамів дріжджів і молочнокислих бактерій, що виділені з національних кисломолочних продуктів регіонів Абхазького довголіття і мають високу антагоністичну активність до гнилісної та патогенної мікрофлори. Активний оздоровчий ефект за даними комплексних клінічних досліджень проявляється в нормалізації обміну речовин, покращенні діяльності харчо-травного тракту, санації мікрофлори шлунку, активізації його перистальтики, що загалом позитивно відображається на загальному стані здоров’я.

Технології безалкогольних напоїв розроблено для підприємств різної потужності та виробляються на передових підприємствах України та за кордоном. Готові напої збалансовані за біохімічним складом і адаптовані до потреб організму людей різного віку.

Розроблені способи підготовки води передбачають максимальне збереження природних властивостей артезіанських вод та їх хімічного складу з урахуванням вимог технологій конкретного харчового виробництва. Особлива увага приділена зниженню та стабілізації показника окисно-відновного потенціалу.

Технологія зернових екстрактів передбачає використання, як основну сировину, будь-які злакові культури. Для здійснення гідролізу біополімерів застосовуються ферментні препарати. У порівнянні з вуглеводними сиропами, готовий продукт має на 20…30 % меншу собівартість і більш ефективний у використанні в пиво-безалкогольній, кондитерській, хлібопекарській та інших галузях харчової промисловості.

В.Л. Прибильський має 180 наукових публікацій у фахових та наукометричних виданнях, 45 патентів є співавтором трьох підручників та двох словників, підготував чотирьох кандидатів технічних наук.

 

  Наукову школу з удосконалення технології вермутів з використанням пряно-ароматичної сировини Закарпатського регіону та розробку інноваційних технологій рожевих столових виноматеріалів та вин очолює доцент, к.т.н. Білько М. В. Над розвитком цього напрямку працюють доценти, кандидати технічних наук Гречко Н.Я., Куц А.М., Бабич І.М., ас. Тенетка А.І., аспіранти та магістранти.

Основні досягнення – розробка прогресивних технологій вермутів на основі сировини Закарпатського регіону, які характеризуються підвищеною біологічною цінністю. Результати розробок оприлюднені на міжнародних конференціях виноробів та енологів. Розроблена технологічна документація, отримані патенти на способи виробництва та технологію вермутів «Букет Закарпаття» та «Подих Карпат». Технологія апробована у промислових умовах.

Розроблені інноваційні технології  рожевих столових виноматеріалів захищені патентами, результати досліджень представлені у багатьох фахових та галузевих виданнях та апробовані у промислових умовах.

Крім того, доцентом, к.т.н. Бабич І.М. разом з НІВіВ «Магарач» проводилися дослідження з удосконалення технології обробки виноматеріалів на основі розробки методів оцінки препаратів рідких желатинів.

    З 2005 року науковцями кафедри видано 6 монографій та 16 підручників  і 8 посібників.

Щорічно співробітники кафедри отримують патенти України на винаходи та корисні моделі, друкують біля 50 наукових праць, значна частина з яких у фахових та міжнародних виданням, в т.ч. «Наукові праці НУХТ», «Харчова промисловість», «Харчова і переробна промисловість», «Виноградарство і виноробство. Міжвідомчий тематичний збірник, НААН України, ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства" ім. В.Є. Таїрова (м. Одеса)», «Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський технічний університет», «Наукові праці Одеської академії харчових технологій», «Вісник Національного авіаційного університету», «Проблемы старения и долголетия», «Вісник НТУ «Харьківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія та екологія» «Хранение и переработка зерна», «Напитки. Технологии и инновации», «Сад, виноград і вино України», «ВиноГрад» та ін.

Результати науково-дослідної роботи щорічно експонуються на виставках різного рівня і доповідаються на Міжнародних та республіканських науково-технічних конференціях, з яких найбільш вагомими в останні роки були:

  1. «Хранителна наука, техника и технологии – 2014», 61-а научна конференция с международно участие, 24-25 октомбри 2014, УХТ, Пловдив, Болгария.

  2. Научна  конференция на русенски  университет  «РУ&СУ'14», 31 октября - 1 ноебря  2014, Русенски  университет  «Ангел  Кънчев» филиал Разград, Разград, Болгария.

  3. Ш міжнародна науково-практична конференція «Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи», 16 листопада 2015 р. – м. Київ.

  4. Обеспечение продовольственной безопасности и качества продуктов первой необходимости в условиях деятельности республики таджикистан во всемирной торговой организации и таможенного союза материалы республиканской научно-практической конференции (28 - мая 2016 года), Душанбе.

  5. Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 24 березня 2015 р. – м. Полтава.

6. Сборник научних трудов «Nauka i studia» –2017. Вип.2 (163) 2017. – м. Київ. – м. Київ.

7. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, (Jan. 2017), PP 15-17 (Зарубіжне видання Копернікус, Індія)

8. «Журнал «Напитки. Технологии и Инновации».Пиво, 2017, – м. Київ.

 Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через магістратуру, аспірантуру і докторантуру кафедри. Кафедрою за роки свого існування підготовлено близько 20 докторів технічних наук та понад 100 кандидатів технічних наук. Тільки за 2012–2017 роки вісім випускників аспірантури  захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння».

Кафедра постійно готує докторантів, аспірантів і здобувачів наукового ступеня. Нині в докторантурі навчається к.т.н. Білько М.В. У поточному році на кафедрі виконують дисертаційні роботи  шість аспірантів, в тому числі один із Республіки В’єтнам:

В університеті працює спеціалізована вчена рада № 26.058.04 із захисту докторських та кандидатських десерт за спеціальністю 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння», головою якої є проф. Шиян П.Л., вченим секретарем доц. Карпутіна М.В., членами проф. Маринченко В.О., проф. Прибильський В.Л. Проф. Прибильський В.Л. є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д № 26.058.03 та Д № 26.058.04), членом науково-технічної ради Мінагрополітики, експертом МОН з проведення акредитаційної експертизи.

Науковий семінар кафедри працює відповідно до плану роботу, який розглядається і затверджується на засіданні кафедри на кожен навчальний рік.   

Науковці кафедри постійно залучаються до опонування докторських і кандидатських дисертацій. Щорічно співробітниками кафедри дається 10-15 відгуків на докторські і кандидатські дисертації.

До кафедральної держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної роботи постійно залучаються студенти. На кафедрі працюють 4 студентських науково-дослідних гуртки з наступної тематики:

1. Дослідження динаміки аромату та кольору рожевих столових вин в процесі їх виготовлення та зберігання – науковий керівник доц. Білько М.В.

2. Дослідження процесів пивоваріння з використанням сусла високої густини з продовженням термінів зберігання готового пива – наукові керівники проф. Кошова В.М. і доц. Романова З.М.

3. Дослідження та удосконалення технології зброджування сусла із вуглеводвмісної сировини і утилізації після спиртової барди при виробництві біоетанолу – науковий керівник доц. Мудрак Т.О.

4. Інноваційні технології безалкогольних напоїв – наукові керівники проф. Прибильський В.Л. і доц. Бондар М.В.

Щорічно 10-15 студентів кафедри беруть участь у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Харчові технології та інженерія».  Студенти кафедри кожен рік приймають участь і займають призові міста у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції». Щорічно разом із студентами публікується більше 10 наукових статей у фахових виданнях та робиться понад 25 доповідей на наукових конференціях.

Проф. Маринченко В.О. є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д № 26.058.03 та Д № 26.058.04).

    Проф. Кошова В.М. є членом галузевої дегустаційної комісії ЗАТ «Укрпиво».

Доц. Білько М.В. є експертом про продовження терміну фінансування Національної колекції винограда та мікроорганізмів НІВіВ «Магарач», незалежним експертом дегустаційної комісії на базі представництва вин заводу «Голицінські вина» м. Київ, приймала участь у засіданнях Дегустаційної комісії Корпорації «Укрвинпром».

 

На кафедрі працюють 4 студентських науково-дослідних гуртки з наступної тематики:

1. Дослідження динаміки аромату та кольору рожевих столових вин в процесі їх виготовлення та зберігання – науковий керівник доц. Білько М.В.

2. Дослідження процесів пивоваріння з використанням сусла високої густини з продовженням термінів зберігання готового пива – наукові керівники проф. Кошова В.М. і доц. Романова З.М.

3. Дослідження та удосконалення технології зброджування сусла із вуглеводвмісної сировини і утилізації після спиртової барди при виробництві біоетанолу – науковий керівник доц. Мудрак Т.О.

4. Інноваційні технології безалкогольних напоївнаукові керівники проф. Прибильський В.Л. і доц. Бондар М.В.