image manager rex ks gallery preview anrather keller

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»; за спеціалізацією «Технології  продуктів бродіння і виноробства», за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».

Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства - це колектив однодумців, об’єднаних спільним прагненням – підготувати незалежній Україні висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості. За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 6000 інженерів-технологів та спеціалістів і магістрів бродильних виробництв, у тому числі для зарубіжних країн (Російської Федерації, Республіки Молдова, Туркменістану,  Китаю, Куби, Монголії, Угорщини, В’єтнаму та ін.). Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах харчової промисловості України та країн СНД.

 

 

Sample client
Sample client
Sample client